DUGNADER

 

Hver andelshaver utfører rundt 10 fleksible dugnadstimer per kalenderår. Dette gjøres på fellesdugnadene på våren og høsten. Det er alltid mulig å gjøre dugnadstimene utenom fellesdugnadene, bare ta kontakt for å avtale tid og sted med vår gartner som vil gi deg nødvendige instruksjoner. Du kan også kjøpe deg ut av dugnader for 100 kr per time. Oppgavene er allsidige, det kan dreie seg om å så frø, plante, luke, høste, koke kaffe, lage suppe, bake kake, male stabburet eller andre ting som gjøres på en gård. Du følger selv med på hvor mange dugnadstimer du har igjen, vi stoler på deg. Som medlem kan alle i din husstand delta på dugnad, deres innsats vil også telle som andelshaverens dugnadstimer.

Dugnadene er i stor grad sosiale begivenheter så vel som anledninger til å være aktiv utendørs. Aktiviteter som grilling og fotball hører med, og barn i alle aldre er naturligvis velkommen. Det er også mulig å overnatte i den gamle presteboligen eller andre steder i Økolandsbyen. Få også med deg høsttakkefesten, dette er årets store begivenhet der avlingene blir til et festmåltid som danner rammen for konkurranser, sang og moro for hele familien. Dato for denne og alle årets dugnader finner du i kalenderen under. Trykk på en dugnad for å se hva som skal gjøres den dagen. Datoer kan bli forandret på grunn av vær. Vi oppfordrer alle til å ta minst halvparten av dugnadsinnsatsen før 1. juli.